Per 1 juni  2024  zijn er geen vrije plaatsen meer beschikbaar  en mocht er ruimte vrij komen dan is dit en alleen voor verzekerden bij CZ en/of ASR en DSW. Er komt alleen ruimte vrij als er clienten stoppen .

Bij CZ is op 10.06.2024 een verzoek ingediend voor verhoging van het urenplafond i.v.m. 3 nieuwe aanmeldingen. Daar is nog geen antwoord op gekomen. Deze nieuwe aanmeldingen krijgen een intakegesprek  maar komen dan tot nader bericht van CZ op de wachtlijst.

Indien de praktijk per 1 januari 2025 voortgezet zou worden doet POBOS BV alleen nog maar zaken met verzekerden van CZ-groep, en DSW (via gecontracteerde zorg) en met VGZ alleen nog voor verzekerden met EIGEN KEUZE (via ongecontracteerde zorg).

Indien u zich wil aanmelden dan dient u dit via email te doen. U krijgt doorgaans binnen 24 uur antwoord. U zult dus uw email-discipline  moeten inzetten want niet reageren  is contra-productief voor  de behandelrelatie. 
U geeft bij aanmelding  door: naam, geboortedatum, adres, woonplaats, persoonlijk emailadres, BSN, telefoonnummer, zorgverzekeraar
& polisnummer. Een aanmelding is vrijblijvend (behalve als u het intakeformulier heeft ingevuld en ondertekend!) en  noodzakelijk. Na uw aanmelding krijgt u binnen 2 dagen een retourmail met diverse bijlagen.  Het advies is de aanmelding binnen 48 uur te regelen want  alleen een aanmelding met volledig ingevuld en ondertekend  intakeformulier geldt als een voorlopige reservering. De volgorde van binnenkomst is geldend. Het is noodzakelijk dat u de algemene voorwaarden  goed leest op deze site als u zich aanmeldt en als u het intakeformulier invult en ondertekent betekent dat dat u een behandelovereenkomst bent aangegaan. Gereserveerde voorstel-data worden maximaal 3 dagen vastgehouden. BIj geen reactie per email vervallen deze weer.

U kunt zonder kosten afzeggen na aanmelding maar als u het intakeformulier heeft ingevuld en ondertekend dient u ermee rekening te houden dat er kosten in rekening worden gebracht vanwege het voorwerk : (digitale) contacten., lijsten etc. Deze kosten kunnen als u de verwijsbrief nog niet ingeleverd heeft niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Die kosten zullen daarom in rekening gebracht worden bij u zelf. Daarbij hanteren we het uurtarief zoals vermeld op deze site. Na afzegging worden uw gegevens vernietigd nadat u de factuur betaald heeft. Voor een factuur in verband met afzeggen geldt een betaaltermijn van 8 dagen na factuurdatum.

Voorts wordt geadviseerd van alles wat u invult een kopie te maken voor u zelf. POBOS BV gaat deze stukken achteraf niet als kopie beschikbaar stellen!  Van POBOS BV ontvangt u altijd  een eenmalig diagnoseverslag of psychodiagnostisch rapport. U bent zelf verantwoordelijk voor uw archief.

POBOS BV kan zich niet vinden in de verplichting van een keurmerk GGZ per 2025.  Dat impliceert dat POBOS BV  geen zorgcontracten meer afsluit met verzekeraars die dit  commercieel overgeaccentueerde beleid hanteren.  In plaats van daadwerkelijk budgetten te verhogen teneinde de wachtlijstproblematiek te verzachten presteert een aantal nu dit. Zie ook De Limburger: De GGZ is ziek (column).

site bijgewerkt: 16.06.2024