Bewaarplicht en Vernietigingsrecht van het dossier

Normaal geldt een bewaarplicht van een dossier van 20 jaar ((WGBO artikel 7:455). Veel clienten willen dit niet om diverse motieven. Een van die motieven is dat men niet geconfronteerd wil worden met de overdracht van hun dossier aan een opvolger bij stoppen van de praktijk. Overdracht van het dossier is namelijk verplicht. Dit is ook  belastend  voor de praktijkhouder. Bij het stoppen van de praktijk, bijvoorbeeld vanwege pensioen en/of gezondheidsredenen wil deze niet met zo'n bewaarplicht belast worden.  Bij POBOS BV geldt de vrije keuze. Men kan kiezen voor bewaren van het dossier of men gaat akkoord voor vernietigen van het dossier. In beide gevallen geeft men dit expliciet aan op het intakeformulier. Kiest men voor bewaren dan zal de client altijd zelf het dossier ontvangen en hier ter plekke een verklaring ondertekenen voor ontvangst. Deze verklaring wordt gearchiveerd.

Algemeen: Bij POBOS BV wordt (sedert de start in 1998 al) voor de behandeling start een intakeformulier ingevuld. Daarin wordt gewezen op de huisregels en o.a. ook op het vernietigen van het dossier na de behandeling. Door middel van het plaatsen van de handtekening geeft de cliënt aan akkoord te zijn met het vernietigen van het dossier na stop van behandeling behoudens hij expliciet aangeeft niet akkoord te gaan met het vernietigen van het dossier. Tijdens het intakegesprek wordt dit ook nog eens aan de orde gesteld! In verband met controle door de zorgverzekeraar en de belastingdienst worden declaratie-gegevens bewaard voor de periode die opgenomen is in de contracten (doorgaans 3 jaar). Het vernietigingsrecht van de cliënt gaat boven de bewaarplicht van de psycholoog. Het verzoek tot vernietiging moet wel bewaard worden.