Jos J.A.M. Haartmans

Halewijnstraat 4

6166 KJ Geleen

Mail: joshaartmans@hotmail.com 

Telefoon: 046-4231786

BIG-nummer: 89049266325

NIP-nummer: 54242

AGB-zorgverlenerscode: 94002778

AGB-Praktijkcode: 94002344

Kamer van Koophandel: 14053566

DESKUNDIGHEID:

-Diagnostiek en behandeling van psychische problemen zoals depressie, angsten, trauma, dwangstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, psychosomatiek. Chronische aandoeningen zoals autisme (pervasieve stoornissen type asperger, pdd-nos), adhd-add. 

-Burnoutproblematiek, werkgerelateerde problemen en psychische stoornissen.

-Juridische- en inhoudelijke kennis op het gebied van zorgpolissen, contra-expertise(beoordeling), diagnostiek-kwaliteit en bevoegdheid, regelingen beoordeling arbeidsvermogen/ziektebeoordelingen door arbo-artsen en bedrijfsartsen. (Bv. bij ziekte tijdens een baan, aanvraag/uitkering UWV: wajong, WIA, IVA e.e., Gemeentelijke Sociale Dienst/bijstand).

-Coaching, mediation.

-Leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, NLD, hoogbegaafdheid).

OPLEIDINGEN:

-1974 HAVO Bisschoppelijk College Sittard

-1978 Volledig Bevoegd Onderwijzer PA Sittard

-1982  Katholieke Leergangen Pedagogiek MO-A (Bc.)

-1984  Katholieke Leergangen Pedagogiek MO-B, inclusief eerste       graads bevoegdheid voor Statistiek (Bc.)

-1987: Doctoraal orthopedagogiek Universiteit van Amsterdam specialisatie school- en leermoeilijkheden met verzwaard hoofdvak Klinische Psychiatrie Rijks Universiteit Limburg

-1998: Postdoctorale opleiding Gezondheidszorg-Psycholoog BIG

-2007: Postdoctorale opleiding Klinisch-Psycholoog BIG

PUBLICATIES:

1984 – 1994: circa 25 publicaties over leerlingvolgsysteem, kwaliteitszorg, nascholing en diagnostiek.

WERKERVARING:

-Groepsleider  Internaat Jongenshof Urmond (full-time 1978-1980)

-Onderwijzer VSO-MLK Petrus Donders Roermond (full-time 1980-1987)

-Docent Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie Opleidingen Speciaal Onderwijs Fontys (part-time 1986-1992)

-Docent Remedial Teaching SON / Docent O & A verbonden aan Tijdschrift voor Orthopedagogiek (part-time 1990-1993)

-Docent IBO Nascholing Pedagogisch Technische Hogeschool (full-time 1987-1992)

-Projectleider Leerlingvolgsysteem Pedagogisch Technische Hogeschool (full-time 1992-1996)

-Orthopedagoog SO-VSO-ZMOK De Buitenhof (part-time 1994-1999)

-Supervisor Basis Aantekening Psycho Diagnostiek NIP (BAPD) / Opleider Psychodiagnostiek (parttime 1995-2015)

-Supervisor KInder- & Jeugdpsycholoog NIP

-Zelfstandig gevestigd psycholoog in eigen praktijk : Eerstelijns GGZ  (full-time 1998-2006), Specialistische GGZ (full-time 2007-2015) klinisch psycholoog voor Kinderen en Jeugd en voor volwassenen, vanaf 2016 Psycholoog voor volwassenen, per november 2022 pensioengerechtigde leeftijd, nog steeds werkzaam als psycholoog voor volwassenen.

-Psychodiagnosticus gespecialiseerd in DSM V  vanaf 1998

-Psychodiagnosticus leerstoornissen dyslexie, dysscalculie, NLD:  vanaf 1992- t/m 2015.

NIP-REGISTRATIES:

 • ·PSYCHOLOOG NIP

 • ·Registerpsycholoog NIP/ Kind-& Jeugd

 • ·Registerpsycholoog NIP Specialist/ Kind-& Jeugd

 • ·Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg

 • ·Basis Aantekening Psycho Diagnostiek NIP

 • ·Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP

 • ·Kinder- & Jeugdpsycholoog Specialist NIP

OUD Registraties:

 • Orthopedagoog NVO

 • Mediator NMI

 • Mediator Centrale fur Mediation (Dld)

 • Supervisor Psychodiagnostiek - NIP

 • Supervisor Kind- & Jeugd - NIP