Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk. Normaliter is de looptijd van een verwijsbrief 1 jaar vanaf de datum  die de huisarts heeft genoteerd. Een behandeling  voor een chronische zorgvraag (een blijvend probleem!) duurt 1 jaar en moet elk jaar via een melding  van de behandelaar  aan de huisarts verlengd worden. POBOS BV vraagt aan de huisarts een schriftelijke bevestiging van zo'n melding. Indien de huisarts dit niet doet dient men een nieuwe verwijsbrief aan te vragen. Voor deze melding ontvangt u begin december een brief die u moet afgeven bij de huisartspraktijk met het verzoek deze te ondertekenen en te voorzien van een praktijkstempel met persoonlijke AGB-code van de huisarts en de datum.  Als u deze dan voor Kerst retour bezorgd heeft u geen nieuwe verwijsbrief nodig en is uw behandeling weer voor 1 jaar geregeld. 

Wat moet op de verwijsbrief staan?

1. Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, BSN, Zorgverzekeraar + polisnummer van de client.

2. Naam, praktijkadres en persoonlijke AGB code (zorgverlenerscode) van de huisarts.

3. Verwijsdatum.

4. Vermoeden of indicatie van de DSM V stoornis.

5. Handtekening van de huisarts.

6. Bij voorkeur ook het emailadres van de huisartsenpraktijk.

Voor uitgebreide informatie : zie de bijlage "afspraken verwijzing GGZ". 

Verwijsafspraken Geestelijke Gezondheidszorg Pdf
PDF – 93,2 KB 16 downloads